Het is lang geen uitzondering dat collega’s verliefd worden op elkaar. Ergens is het zelfs logisch, want je brengt heel wat tijd door op de werkvloer. Maar wat gebeurt er als je een relatie begint met een collega? Welke gevolgen heeft dit voor je job? En ook: hoezeer mag je baas zich ermee bemoeien?

Heeft een werkgever het recht om liefdesrelaties op het werk te verbieden?

“Nee, een werkgever kan liefdesrelaties op het werk niet verbieden. Iedereen heeft namelijk recht op een privéleven en liefdesrelaties maken daar deel van uit,” zegt Partena Professional.

Moeten twee collega’s in hetzelfde team die een liefdesrelatie hebben dit melden aan hun management?

Wanneer twee rechtstreekse collega’s van dezelfde afdeling een liefdesrelatie hebben, zijn zij niet verplicht hun werkgever daarvan op de hoogte te brengen. “Let wel op, want ook al is het niet verboden om samen te werken, deze relatie mag niet leiden tot belangenconflicten of bepaalde misbruiken. Om dit soort situaties te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke regels te hebben die door iedereen in de onderneming gekend zijn.”

Kan de werkgever twee werknemers die een koppel zijn dwingen om niet langer rechtstreeks samen te werken?

Indien de werkgever op de hoogte is van de liefdesrelatie tussen twee rechtstreekse collega’s, zou hij een van hen kunnen voorstellen om van team te veranderen, zeker als er sprake is van een belangenconflict of een potentieel belangenconflict. Maar deze wijziging mag geen nadelige gevolgen hebben voor de werknemer. Wanneer de relatie een invloed heeft op de goede werking van het team of de onderneming, heeft de werkgever het recht om in te grijpen. “Het is natuurlijk niet toegestaan dat een manager bijvoorbeeld een premie of promotie toekent aan een werkneemster met wie hij een intieme relatie heeft, zonder dat daar een andere geldige reden voor is,” legt Partena Professional uit.

Hoe kunnen eventuele mistoestanden worden voorkomen?

“Het is belangrijk om duidelijke en precieze regels in het arbeidsreglement op te nemen zodanig dat dit soort situaties en mogelijke misbruiken kunnen worden voorkomen. In dit reglement moet worden herinnerd aan de regels van het gezond verstand die respect voor eenieder in het kader van de arbeidsbetrekkingen garanderen,” besluit Partena Professional.